Liên hệ với cô Nguyễn Thị Lanh

Mọi thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ thì vui lòng các em liên hệ với cô tại đây:   Kênh facebook cá nhân: https://www.facebook.com/CoNguyenThiLanh   Kênh fanpage cô Nguyễn Thị Lanh: https://www.facebook.com/cogiaonguyenthilanh/   Group học toán cùng cô Lanh: https://www.facebook.com/groups/hoctoancung.colanh/   Group học toán cùng cô Lanh team 2000: https://www.facebook.com/groups/Team2000HocToanCungCoLanh/   Kênh … Continue reading