Năm học 2017 – 2018, ngành giáo dục thay đổi gì?

– Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành giáo dục được tóm tắt với “9 nhiệm vụ, 5 giải pháp” xác định những công việc của ngành (bấm vào hình dưới đây để xem chi tiết). nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/nam-hoc-2017-2018-nganh-giao-duc-lam-gi-392694.html

Các bạn trẻ hãy theo ngành sau, nếu không muốn thất nghiệp

Báo cáo về nhu cầu tuyển dụng nửa đầu năm 2017 của VietnamWorks cho thấy ngành IT vẫn đứng đầu về nhu cầu tuyển dụng, tuy nhiên nguồn cung hiện tại chỉ đáp ứng được 50% so với nguồn cầu. Trong khi các nhóm ngành, nghề như Quản lý/Điều hành; … Continue reading